Home
translation
رفراندوم در کردستان

رفراندوم در کردستان عراق

translation
Donatation

از یکسال پیش که خواندنیها را به خانه شما آوردیم تلاش کردیم این پنجره را با امکانات شخصی سرپا نگه داریم اما امروز ادامه کار ما بستگی به یاری شما دارد . به آشنایایتان توصیه کنید به ما آگهی بدهند و اگر توانائی دارید با هدیه ای مختصر ما را در ادامه انتشار خواندنیها یاری دهید ، خواندنیها متعلق به شما است .

newsletter

اگر مایل هستید ازانتشار خبرهای مهم و مطالب جدید خواندنیها آگاه شوید آدرس ای-میل خود را در گزینه زیر وارد کنید تا بلافاصله پس از انتشار به شما اطلاع داده شود

   
translation
   
khaandaniha|خواندنیها > سرمقاله > انفجار خونین مسجد زاهدان و ویروس جمهوری اسلامی
artcile
انفجار در مسجد زاهدان

انفجار خونین مسجد زاهدان و ویروس جمهوری اسلامی

۲۵ تیر ۱۳۸۹

چه اینکه جمهوری اسلامی توانسته است با دنبال کردن سیاستهای “امریکاستیز” در منطقه توجه بنیاد گرایان عرب و بعضی کشورهای مسلمان را متوجه خود سازد ، ولی در این فرایند ، عملا طالبان و ایالات متحده را برای هماغوشی به بستر زفاف فرستاده است.

اینک پس از تشکیل مجلس ریش سفیدان افغان بوسیله حامد کرزای برای آشتی با طالبان ، هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا نیز عازم سفر به پاکستان شده ،تا دوباره دست طالبان را بفشارد و با متحد سابق خود آشتی کند .

مردم ایران امیدوار بودند که پس از سقوط صدام حسین در عراق و برچیدن حکومت طالبان در افغانستان ، درهای این دو کشور همسایه به جهان گشوده شود و برقراری حکومتی مردمسالار در دو کشور ، به مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان آنها و ایران رونق دهد ، ولی به جای آن با دو همسایه ای روبرو هستند که به برکت هزینه سنگینی که جمهوری اسلامی از کیسه ملت برای دست نشاندگان خود در آن دو کشور خرج می کند ، هر روز بیش از پیش به سوی حکومتی “ایدئولوژیک” و اسلام بنیاد گرایانه ، گام بر میدارند .

عراق و افغانستان این روزها صحنه بمبگذاریها و ترورهائی هستند که در آتش افروخته ، تر و خشک را با هم می سوزاند و و تفاوتی بین مسجد و پادگان نظامی نمی گذارد .

نگوئید به ما مربوط نیست ! بمبگذاری دیروز در مسجد زاهدان نیز بخشی از نبرد “ایدئولوژیک” در منطقه است ، که جمهوری اسلامی ناخواسته به ما و مردم منطقه تحمیل کرده است . امروز خاورمیانه دچار “ویروس” سخت علاجی به نام “جمهوری اسلامی ” است که سترون کردن آن راهی جز براندازی این رژیم بوسیله مردم ایران ندارد . خیال نکنید همه سیاستمداران امریکائی و اروپائی از این وضع نا خشنودند ، نخیر ! چنین نیست.

درست است که آنها در برابر “تروریسم” ابرو در هم می کشند و رو ترش می کنند ولی در باطن خود ، وجود “هرج و مرج” را در هر نقطه ای از جهان و حتی در کشور ظاهرا متحد خود اسرائیل ، در جهت منافع خود ارزیابی می کنند.

انگشت اتهام مردم آزاده جهان و ایران امروز متوجه جمهوری اسلامی است . او است که باعث شده برای پیاده کردن مقاصد “ایدئولوژیک” خود با پوشش دین اسلام ، کلاه مردم را برداشته و منطقه ای را که قرار بود رونق آن رشک و حسد دوست و دشمن را برانگیزد ، به قتلگاه مردمی تبدیل کرده که گناهی جز رفتن به بازار برای خرید و یا نیایش در مسجد ندارند.

هنوز “سر گنده قضیه زیر لحاف است”. اگر مردم ایران نتوانند ویروس مرگبار جمهوری اسلامی را از پیکر میهن بزدایند ، دیری نخواهد پائید که “هل من مبارز” طلبیهای رهبری، که نه با تکیه به مردم ایران ، بلکه مسلمانان مالی و مصر انجام می گیرد ،موجب خواهد شد که آن “گزینه روی میز” که گاهگاه از آن سخن می گویند به کار گرفته شود و کشور ما را که تا حدی از مصائب و ویرنیهای مصیبت بار جنگ خلاص شده است ،دوباره به همان حالت باز گرداند .

امروزچه بخواهیم و چه نخواهیم ، “عربده کشیدنهای ” سرداران سپاه پاسداران و موعظه های آنچنانی آیت الله ها ، به عنوان “صدای ایران” در جهان شناخته می شود .

عرق ملی و وطن پرستی به همه ما حکم می کند که یکدست و یکصدا به پا خیزیم و نعره های شوم این “جهان وطنان” را در گلو خفه کنیم . آن روز دیگر ایران دشمنی به نام “جامعه بین المللی ” نخواهد داشت و زمینی  که در آن “بنیاد گرائی اسلامی” بتواند رشد کرده و ریشه بدواند ، در منطقه کمیاب خواهد بود .

 
کلیدواژه ها: , , , , , , ,
  1. آقای منوچهر هنرمند
    پاسخی برای این نوشته شما نوشتم . نمی دانم چرا ارسال نشد.

  2. جناب آقای منوچهر هنرمند باسپاس ازمحبت تان مجددا پاسخ را خدمت تان مینویسم .نوشته بودم: نگران نباشید. سراسر صفحات تاریخ پراست ازاین نوع سازمانهای رنگارنگ.این گروهها مانند حبابی بیش نیستند وزمان کوتاهی چند نمی پایند. وسپس ؟ هیچ ! نه نامی ونه نشانی از آنان برجای نمی ماند. جارفتند خمرهای سرخ ، ساندنیست ها،نازی ها ، ساف و…؟ طالبان وحزب الله وطالبان هم زمانی چند نخواهند پایید. اما چراایرانیان برنمی خیزند ؟ پرسشی است یه وسعت تاریخ. این ملت بافرهنگ وتاریخ وتمدن درخشان و۵هزار ساله سالیان سال بافرهنگ ملی ، فرهنگ اسلامییاحتمالا سایر ادیان و۱۵۰ سال با مدرنیته زیسته است .تفکیک این سه از یکدیگر برای بسیاری واقعا دشوار است. مگراینکه آنچنان به رشد وآگاهی برسند تا روشنایی را از سیاهی تفکیک کنند. درغرب این اتفاق افتاد. دستاوردش اینهمه آزادی های انسانی ، دموکراسی وحقوق بشر درزمینه انسانی وپیشرفت علوم وفنون وصنعت وتکنولوژی خیره کننده درجهان است. دریکروز روشن، کالون ، بلانشون ،لوتر بپاخاستند وبا داس وچکش افتادند بجان کلیسا ها آنان فریاد برآوردند : دیگر بس است ، دیگرنمی خواهیم! مال ما چه شد؟ با داس وچکش افتادند به تخریب گذشته ومدرنیته.دقیقا مانند انقلاب فرانسه شد! ” وردن . ل. سولنیه” تاریخ شناس فرانسوی درکتابادبیات فرانسه درقروت وسطی مینویسد: روشنفکران فرانسه درهای کلیسا ها وزندان هارا شکستند وانسان رافریاد زدند. سالها بعد روشنفکران ایران چه کردند؟ درهای مساجد وزندانها راگشودند و درها وپنجره هایش رامحکم بستند وفریادزدند: جمهوری اسلامی آری!! دقیقا یادم است . زنده یاد دکترغلامحسین ساعدی درآنروزها یک سخنرانی کرد: زندان اوین راتخریب کنید. همین انقلابیون پیش از انقلاب اعتراض کردندکه درهای اوین باید باز باشد تا” مخالفین ” را درآن زندانی کنیم ! جنجالی شد که مپرس. بقیه اش را میدانیم که نصیب خودشان شد! بنظر من هیچ راهی نیست جز اینکه هرکسی که خود را ایرانی میداند یک داس وچکش بردارد و دروپنجره مسجد وامامزاده های درونش رانابود سازد .وتازه این نخستین گام است. ۷گام دیگر مانده تابه پیروزی برسد. درغیراین صورت چه می شود ؟ این وضع به شکلی دیگر ادامه مییابد تا این سیزیف های اسلامی ، صخره ای که بردوش دارند کشان کشان بربالای کوه المپ تاریخ بنشانند. پس از آن چه می شود؟ نه فرمانبران جان برکف برنه خواهند شد ، نهمبارزان سرسخت آزادی.هردو بازنده بزرگ تاریخند.بدنیست خاطرات یک نویسنده روسی مبارآزادی را با حکومت شوروی سابق نقل کنم.آندره سیناویسکی نویسنده روس میگوید: روزی که گرفتارشدم. درزندان مخوف روسها وقتی که پس از ماهها گرسنگی وشکنجه دربرابر بازجوی غول پیکر بنام سروان پاخوموف قرارگرفتم. نگاهی باتمسخر وتبختر بمن ضعیف ناتوان کرد وبا تمسخر گفت : حالا تعریف کن ، چه شد که به اینجا رسیدی؟! تمام قدرتم راجمع کردم وپاسخ دادم : قربان خواب بودم .خواب! خیال میکردم بیدارم.!!زمان گذشت….شوروی فروپاشید. همه آزادشدیم. روزی درخیابان لنینگراد میرفتم رسیدم به آنجایی که عکس های عظیم استالین نصب می شد.جایش خالی بود وبا یک علامت فلش نوشته شده بود تا ” مک دونالد” ۵۰۰متر!! جلوتررفتم . از سالن بزرگی که درآنجا همیشه شعار مرگ بر آمریکای جهانخوارمیدادیم صدای موزیک ” مایکل جکسون ” میامد.جلوی سالن حزب که حالا دیسکو شده بود پر بود از هموسکسویل ها وپسران ودخترانی که شلوار چرمی میخ دارپوشیده وآبجو بردست وموهایی رنگارنگ مانندخروس مشغول لذت از زندگی بودند.من همچنان انگشت بردهان از آنهمه سالهای برباد رفته درپیاده رو پیش میرفتم.از روبرو پیرمردی با کمر دوتا، موهای سفید کم پشت ، باچشمی کم نور وتقریبا لوچ جلو میامد بنظرم آشنا آمد.من به او نگریستم واو باحیرت به من .ناگهان همدیگر را شناختیم . بازجوی عزیزم بود!! باحیرت گفت : تو، تو اونی؟ آری منم ،!من !!مرا بغل کرد وبوسید . وگفت ” من هم که خدمتگزار بودم خواب بودم !”گفتم خوب حالا چه کنیم ؟ گفت : برویم توهمین دیسکو تک به سلامتی هم یگ بطر ودکا ی خنک نوش جان کنیم وآهنگ مایکل جکسون بشنویم !”.امیدوارم خداوند تبارک وتعالی دراین روزهای جشن ماه مبارک شعبان ، از آسمان هفتم به فرشتگانش دستورفرماید این امیل ارسال شود. با سپاس از خدا وفرشتگانش

  3. یک خبر بسیارخوش برای جنبش سبز! شعارهای انتخابات ریاست جمهوری آینده مشخص شد! امروز برای نخستین بار ، ۸ نشریه خارجی دریک سطر به سه نکته اشاره کرده بودند. اکثر جملات این گونه بود : اتحادیه اروپا تحریم های ایران را تصویب کرد؛ این تحریم ها به علت فعالیت های تسلیحاتی ( اتمی ؟) احمدی نژاد دیکتاتور که دریک انتخابات غیر آزاد پیروز شد اعمال می شود .”تفسیر : گذاشتن کلمه اتمی با علامت پرسش از سوی روزنامه ها ، یعنی ایران فعالیت اتمی ندارد. همه اش مشتی تبلیغات بود .تفسیر دیگر : فعالیت های تسلیحاتی فقط به احمدی نژاد نسبت داده شده.گویا پیش از او اثری ازاین فعالیت ها نبوده است. تاکید ۸ نشریه برکلمه دیکتاتور بودن احمدی نژاد برای نخستین بار همزمان باهم یعنی ” مرگ بر دیکتاتور” از شعارهای صد درصد جنبش سبز خودی وغیر خودی انتخابات آینده است. شعار دیگر ” انتخابات آزاد ” خواهد بود . آقای منوچهر هنرمند گرامیخوشبختانه اتحادیه اروپاهم مثل اصلاح طلبان و طرفداران حقوق بشر وجنبش سبز پذیرفته که فقط مشگل ما ایرانی ها نداشن انتخابات آزاد و ریاست جمهوری غیر دیکتاتوراست!والا ما هیچ مشگلی از لحاظ ساختاری وحقوق بشری ودموکراسی نداریم . ما ملت ایران خوشبخت وخوشبختیم.! دقیقا مانند داستان دوشهر چرلز دیکنز، شهر آرام آرام است. درود وآفرین براتحادیه اروپا که از هم اکنون شعارهای آینده ” ملی ” را برایمان آماده کرده اند! بازهم بگویید گه آنان بفکر حفظ منافع خویشند!! بالاخره اندکی قدردانی هم از سوی ما ایرانی ها بدنیست.